Ontbindingsrecht en klachten

Bij de aankoop van producten heeft de consument volgens de Europese regels de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen.

Hiervan kan de consument het herroepingsformulier van onze site downloaden (klik hier om te downloaden), invullen en retour zenden. Kunt u het formulier niet vinden, geen probleem, een simpel mailtje naar info@prorope.com is ook voldoende.

Wel graag de reden van retour zenden vermelden. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument.

Hierop zijn enkele uitzonderingen, zie hieronder.

Prorope sluit geheel volgens de Europese regels het ontbindingsrecht van de consument uit voor alle touwen die speciaal in opdracht van de consument op maat afgeknipt, bewerkt of afgewerkt zijn en op alle speciaal voor de consument bestelde en gemaakte artikelen zoals touwen, netten, touwladders en op alle aanbiedingen en reststukken.

Voor bedrijven gelden geen wettelijke terugname regelingen, dit kan alleen na goedkeuring en afspraak met ons en zal er een restocking fee worden berekend.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.

Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Prorope retourneren, conform de door de Prorope verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Voor terugzenden zal u altijd eerst met de Prorope moeten overleggen. Indien de consument gebruik maakt van zijn ontbindingsrecht, komen de kosten van terugzending evenals het risico voor zijn rekening en zal de Prorope het eerder betaalde bedrag excl. die verzendkosten binnen 5 dagen na ontvangst van de goederen retour storten.

 

Klachten

Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr .

Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.