Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Algemeen
De Touwenwinkel en prorope.com zijn onderdeel van XPL Media BV, ingeschreven bij de KvK onder nummer 77471040.

Hieronder vermeld als Prorope.

2. Levertijd
Levertijden zijn op basis van zo snel mogelijk. Bijna alles wordt uit voorraad geleverd, zo niet dan krijgt u voordat u betaalt te horen wat de levertijd zal zijn. Wij verzenden de goederen waarvan wij vermeld hebben dat deze in voorraad zijn, direct nadat uw betaling is ontvangen.

3. Beschikbaarheid
Levering is onder voorbehoud van beschikbaarheid van producten. Indien een product niet beschikbaar is, kan Prorope een alternatief voorstellen, dan wel de overeenkomst ontbinden.

LET OP: De lengte van touwen kan volgens internationale afspraken maximaal 5% afwijken. Zowel op volle klossen direct vanaf fabriek dan wel op door ons afgemeten lengtes. Ook kunnen de kleuren bij latere bestelling onderling iets afwijken door de verschillende kleurbaden.
De dikte van touw is indicatief, de werkelijke dikte (en lengte) kan afwijken omdat de dikte van touw onder voorspanning gemeten wordt. Alleen voor het natuurlijke Manilla gelden internationale breeksterkteafspraken voor de diameters.

4. Reclamering
Wanneer producten niet aan uw verwachting voldoen, kunnen deze binnen de wettelijk geldende termijn van 14 dagen worden geretourneerd. Echter dit kan niet meer als het product door u al gebruikt of ingekort (touw afgesneden) is. Ook speciaal voor u gemaakte of bestelde producten zoals netten, touwladders en op maat bestelde touwen worden niet retour genomen evenals speciale aanbiedingen en reststukken.

Terugzenden moet vooraf per email aan ons worden gemeld waarna deze eveneens per email door ons word geautoriseerd. Retour zenden is voor uw eigen kosten en risico en rembourszendingen worden geweigerd. Dus laat duidelijk zijn, de kosten van retour zenden zijn voor de verzender. Na ontvangst van de producten zal de waarde van de producten binnen 2 dagen worden gecrediteerd.

Voor bedrijven geldt er geen wettelijke terugname regeling van bestelde goederen, dit kan alleen na goedkeuring en afspraak met ons waarbij wij een re-stockingfee berekenen.

U kunt goederen ook laten afleveren bij een PostNL ophaalpunt. Daarbij geldt wel dat zendingen die naar een PostNL verzonden worden binnen 5 dagen daar moeten worden afgehaald.

Worden goederen door PostNL naar ons retour gezonden wegens niet tijdig ophalen bij een ophaalpunt of na 2x vergeefs aanbieden op het opgegeven adres, dan zal Prorope het pakket bewaren totdat het wordt opgehaald in Beringe of tot de klant opnieuw verzendkosten betaalt.

De kosten die PostNL eventueel aan ons berekent voor de retourzending van het pakket zijn voor rekening van de klant.

5. Schadevergoeding
Prorope is alleen aansprakelijk voor schade veroorzaakt door haar opzet of grove schuld en waarvoor wettelijke aansprakelijkheid geldt. Prorope is niet verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit stakingen, transportproblemen, toeleveranciers, natuurrampen, oorlog en/of oorlogsdreiging.

Bij onjuist gebruik wordt geen breekgarantie gegeven.

6. Geschillen
Nederlands recht is van toepassing op iedere overeenkomst tussen koper en Prorope. Geschillen die niet in de minne kunnen worden geschikt, zullen onder arbitrage komen, dan wel voor de bevoegde rechter. Zulks ter bepaling door Prorope, alsmede instantie en locatie.